برچسب پست‌ها ’معجزه دياگ؟! بر روی خودرو پژو 405 مدل 85‘

معجزه دياگ؟! بر روی خودرو پژو 405 مدل 85

فوریه 25th, 2016

مدتی بود كه در دنده های 1 و 2 و گاهی دنده 3 هنگامیكه با دور كم ( حدود 2000 دور در دقيقه) وقتی رانندگی ميكردم موتور شروع به دل زدن ميكرد .( كليه فيلترها اعم از بنزين و هوا و فيلتر رگلاتور ريل سوخترسانی و حتی فيلتر روغن و خود روغن ، به تازگی تعويض شده بودند و كانالهای مسير هوا و محفظه دريچه گاز و سنسور دور آرام تميز و رزوه سر موشكی دور آرام نيز گريس نرم زده شده بود) و مجبور ميشدم يا به يك دنده پائينتر بروم و يا دور موتور را با گرفتن كلاچ سريع بالا برده و با دور بالاتری رانندگی كنم . ضعف موتور برای شتابگيری نيز مشهود بود و بوی بنزين در هنگام پارك درگاراژ هم كامل به مشامم ميرسيد . دوده سياه در انتهای اگزوزنيز ديده ميشد . شمعها را برای تميز كردن كه باز كردم ، سر شمعها دوده زده بود. نتيجه كسب شده اين بود : >> مقدار ورود سوخت بيشتر از مقدارورود هوا به منيفولد هوا سوخت است << . آه از نهادم برآمد كه ای داد نازلهای يك يا چند تا از انژكتورها احتمالا بر اثر سوخت نامرغوب گشاد شده اند اولين فكرم اين بود كه با اين شرايط مالی بايد حالا حالاها با اين وضعيت بسازم . و بجز دل دل زدن موتور بايد مشكل مصرف سوخت اضافه را نيز فعلا با خريد بنزين تحمل كنم . بقول همكاران خودم شوماخر هستم اما، با رانندگی خانمم چه كنم !. ماشين حدود 64000 كيلومتر راه رفته و احتمال بريدن تسمه تايمينگ ميل سوپاپ!! . تو شاخش بود.
تا بحال ماشينم ، بعلت عدم اعتماد به نمايندگی شهرمان رنگ اتصال به كامپيوتر وبرنامه دياگ را از بدو تولد نديده بود . در حاليكه جيبهايم را پر از پول و خود را برای خريد انژكتور آماده كرده بودم ماشين را نزد مكانيك آشنايمان كه اخيرا برنامه مدل 85 را بر روی دستگاه عيب ياب خود نصب كرده بود؛ ابتدا بمنظور انجام دياگ سپس تعويض انژكتور كه خودش نيز تعدادی اصلی داشت بردم. قبل از دياگ او نيز نظرش احتمال تعويض انژكتور بود. اما پس از رفع 8 خطای حافظه و چك كردن عملكرد سيگنالهای سنسورهای موتور، مشكل برطرف شد. عيب از ارسال سيگنال نا صحيح سنسور دريچه گاز بود . وقتی هنگام گاز دادن ملايم به موتور دريچه گاز كمی باز ميشد ، مقدار باز شدن آنرا به ECU زياد گزارش ميكرد و طبيعتا ECU دستورافزايش پالس پاشش سوخت به انژكتور ميداد و موتور در ابتدای دور گيری بعلت زياد بودن بنزين و كم بودن هوا به حالت خفه كاركردن میافتاد. بنظر ميرسد سرويسهای دوره ايی كه شخصا خودم آنرا انجام ميدادم و حتی جدا شدن بست باطری موتور مجموعا بدون اينكه هيچكدام از سنسورها ايراد واقعی داشته باشند بشكل خطا سطح حافظه ECU را اشغال و مشكل توضييح داده شده را باعث شده بود. پس هر بار جدا كردن و متصل كردن فيشهای سنسورها ممكن است نياز به دياگ را محسوس كند.
توصيه ميشود نياز به تعويض قطعات جانبی موتور را ابتدا با شخصی كه ميتوان به عملكرد اجرای برنامه دياگ او و اقدامات رفع اشكالش اعتماد داشت برطرف سپس در صورت ناچاری اقدامات تعويضی
صورت بگيرد.

برچسب:
ارسال شده در محصولات ايرانخودرو | نظرات (0)